Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Nowe bisamoniowe ciecze jonowe z kationem alkano-1,X-bis(decylodimetyloamoniowym) i anionem mrówczanowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako bakteriocydy

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

417193

Patent office submission date

13.05.2016

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

24/2017

Made public date

20.11.2017

Granting and maintaining protection

Protection law number

230979

Date of obtaining the right

10.09.2018

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

01/2019

Made public date

31.01.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.