Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Nowe bisamoniowe ciecze jonowe z kationem alkano-1,X-bis(decylodimetyloamoniowym) i anionem mrówczanowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako bakteriocydy

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

417193

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

13.05.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

24/2017

Data upublicznienia

20.11.2017

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

230979

Data otrzymania prawa

10.09.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

01/2019

Data upublicznienia

31.01.2019