Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Nowe amoniowe ciecze jonowe z kationem alkilo[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]dimetyloamoniowym i anionem 2-(2,4-dichlorofenoksy)popionianowym oraz sposób ich otrzymywania i zastosowanie jako środki ochrony roślin

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

418264

Patent office submission date

08.08.2016

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

04/2018

Made public date

12.02.2018

Granting and maintaining protection

Protection law number

230986

Date of obtaining the right

12.09.2018

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

01/2019

Made public date

31.01.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.