Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób modyfikacji cieczami jonowymi powierzchni materiałów lignocelulozowych w celu otrzymania materiału stanowiącego napełniacz do otrzymywania kompozytów

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

406282

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

27.11.2013

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

227711

Data otrzymania prawa

04.07.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

01/2018

Data upublicznienia

31.01.2018