Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Outcome

Title

Sposób modyfikacji cieczami jonowymi powierzchni materiałów lignocelulozowych w celu otrzymania materiału stanowiącego napełniacz do otrzymywania kompozytów

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[7.6] Chemical sciences

PAT number

1677

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

406282

Patent office submission date

27.11.2013

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

227711

Date of obtaining the right

04.07.2017

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

01/2018

Made public date

31.01.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.