Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób badania połączenia metal - guma w elementach zawieszenia pojazdów samochodowych ultradźwiękową głowicą z linią opóźniającą, samodopasowującą się do kształtu badanego elementu

Twórcy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

411784

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

27.03.2015

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

226796

Data otrzymania prawa

23.03.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

09/17

Data upublicznienia

29.09.2017