Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Zestaw modyfikacyjny układu napędu do hybrydowego elektryczno-ręcznego wózka inwalidzkiego

Creators

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

427855

Patent office submission date

21.11.2018

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

12/2020

Made public date

21.11.2018

Granting and maintaining protection

Protection law number

239350

Date of obtaining the right

02.08.2021

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

35/2021

Made public date

29.11.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.