Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Urządzenie do ręcznego formowania i zabezpieczania sprężyn z NiTinolu na potrzeby programowania w strumieniu gorącego powietrza

Twórcy

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

419433

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

14.11.2016

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

231281

Data otrzymania prawa

16.10.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

2/2019

Data upublicznienia

28.02.2019