Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Link between Alkali Metals in Salt Templates and in Electrolytes for Improved Carbon-Based Electrochemical Capacitors

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

ACS Applied Materials & Interfaces

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 13 | Numer: iss. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • templated carbon
  • soft-salt template
  • electrochemical capacitor
  • aqueous electrolyte
  • cation match
Data udostępnienia online

08.01.2021

Strony (od-do)

2584 - 2599

DOI

10.1021/acsami.0c18627

URL

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.0c18627

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Punktacja MNiSW / czasopismo

200 [Lista 2019]

Impact Factor

8,758 [Lista 2019]