Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Anna Dychalska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej

E-mail

anna.dychalska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 04

ORCID

0000-0003-2387-8564

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (10)

Rozdziały (3)

Rozprawa doktorska