Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Anna Dychalska

PBN ID

4021383

ORCID

0000-0003-2387-8564

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS