Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Funkcjonalne materiały hybrydowe otrzymane z wykorzystaniem MnO2 oraz ligniny aktywowanej w cieczach jonowych - charakterystyka i zastosowanie elektrochemiczne

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

204 - 206

Książka

BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne

Zaprezentowany na

BioOrg 2017 II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 2.12.2017, Poznań, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

20