Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Monitoring trimetoprimu i sulfametoksazolu podczas oczyszczania wody powierzchniowej w procesie sztucznej infiltracji

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 4 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doctoral school student | [ S ] student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy
[7.6] Chemical sciences

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Abstract

PL Przemysł farmaceutyczny jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu. Celem pracy była analiza skuteczności oczyszczania wody powierzchniowej w procesie sztucznej infiltracji w stosunku do zanieczyszczenia antybiotykami: trimetoprimu i sulfametoksazolu. Uzyskane wyniki wskazują na stały poziom stężeń wybranych antybiotyków w wodach powierzchniowych ujmowanych na cele spożywcze dla miasta Poznania.

Pages (from - to)

106 - 107

URL

https://drive.google.com/file/d/1Ahkp7kzrfr6Wtd7xVMAI2nI_DqAGEeXF/view

Book

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa PUTChemikon : materiały konferencyjne

Presented on

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa PUTChemikon, 6.05.2023, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.