Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Wykonanie audytu i monitoringu diagnostycznego oczyszczalni ścieków dla Gminy Czermin

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3596_2023

Keywords
PL
  • monitoring diagnostyczny
  • audyt diagnostyczny
  • oczyszczanie ścieków
Date

18.01.2023

Language

polish

Number of pages or volume of work

15

Type of work

research report

License type

other

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.