Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Ewa Budniak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

ewa.budniak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 38

ResearcherID

N-3196-2014