Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Jakub Bednarek

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

jakub.bednarek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 30 63

ORCID

0000-0003-0727-3442

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.2 Informatyka: 100%

Artykuły (1)

Rozdziały (5)

Raporty (1)