Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Adaptive control of permanent magnet synchronous motor with constrained reference current exploiting backstepping methodology

Autorzy

[ 1 ] Katedra Inżynierii Komputerowej, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1545 - 1550

DOI

10.1109/CCA.2014.6981544

Książka

2014 IEEE Conference on Control Applications (CCA) : part of 2014 IEEE Multi-conference on Systems and Control, Antibes, France, October 8-10, 2014

Zaprezentowany na

2014 IEEE Conference on Control Applications (CCA) : part of 2014 IEEE Multi-conference on Systems and Control, 8-10.10.2014, Antibes, France

Publikacja indeksowana w

WoS (15)