Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Badanie roli IT Service Managera w małych i średnich przedsiębiorstwach

Authors

Promoter

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The research of the role of the IT Service Manager in small and medium-sized enterprises

Language

polish

Keywords
PL
  • informatyka
  • IT Service Manager
  • zarządzanie usługami informatycznymi
  • małe i średnie przedsiębiorstwa
  • MSP
EN
  • computer science
  • IT Service Manager
  • IT Service Management
  • small and medium-sized enterprises
  • SMEs
Abstract

PL Głównym celem rozprawy była analiza roli IT Service Managera, jako elementu innowacyjnego zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Celem utylitarnym była propozycja adaptacji doświadczeń w zarządzaniu usługami informatycznymi sprawdzonych przez przedsiębiorstwa duże w obszarze MSP. Definicja roli IT Service Managera obejmuje komponent wewnętrzny (KW) i komponent zewnętrzny (KZ). KW uwzględnia umiejętności twarde oraz umiejętności miękkie. Pierwsza grupa uwzględnia znajomość standardów IT Service Management (ITIL), standardów zarządzania projektami (Prince 2, GPM IPMA, PMI) i umów SLA. Druga grupa obejmuje komunikację w zespole projektowym, zarządzanie konfliktem, budowanie relacji z klientem, stały rozwój kompetencji zespołu projektowego. Postępująca globalizacja i digitalizacja czynią zarządzanie obszarem informatycznym coraz bardziej złożonym. Odpowiedzią na tę złożoność jest wypracowanie nowych metod zarządzania i wdrożenie nowych ról takich jak rola IT Service Managera.

EN The main objective of the doctoral thesis was the analysis of the role of IT Service Manager as element of the innovative management in the area of small and medium sized enterprises. The banausic objective was the proposal of adaptation of experiences collected among big companies in the area of SMEs. Definition of the role of IT Service Manager consists two elements: internal component (IC) and external component (EC). IC focuses on the awarness of the standards of IT Service Management (ITIL), project management standards (Prince 2, GPM IPMA, PMI) and SLA contracts. Second group consists communication in the project team, development of relationship with the customer, continuous development of the team skills. Progressing globalisation and digitalization are making IT management more complex. The answer towards this complexity is development of the new management methods and implementaion in the organisation of new roles like the role of IT Service Manager.

Number of pages

353

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 1973

On-line catalog

to2018998325

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Agnieszka Merkisz-Guranowska

Place

Poznań, Polska

Date

12.03.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Henryk Sobolewski

Place

Poznań, Polska

Date

18.03.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

09.04.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu