Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Metalizacja dzianin przeznaczonych do wojskowego kamuflażu wielozakresowego

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Title variant

EN Metallization of knittings intended for multi-range military camouflage

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • dzianiny
  • powłoki metalowe
  • kamuflaż wojskowy
EN
  • knittwear
  • metal coatings
  • military camouflage
Abstract

PL W niniejszej pracy przedstawiono całokształt realizacji procesu technologicznego nakładania powłok metalowych na nośniki tekstylne typu dzianiny, stosowane do wielozakresowego kamuflażu wojskowego. Przeanalizowano możliwe metody metalizacji, wskazując na ich ograniczenia w stosunku do wytypowanych do metalizacji materiałów tekstylnych. Do metalizacji zastosowano autorską metodę nakładania powłok metalowych, opartą na niskotemperaturowym natrysku wybranych zawiesin koloidalnych metali i kompozytów metalowych. Skompletowano dedykowane do procesu autorskiej metalizacji stanowisko technologiczne i przeprowadzono metalizację powierzonych materiałów tekstylnych. Uzyskano komplet próbek z wytypowanych dzianin, metalizowanych jednostronnie i dwustronnie według ustalonych wymagań, dotyczących grubości i rodzajów metali.

EN This work presents the overall implementation of the technological process of applying metal coatings to knitted type textile carriers used for multi-range military camouflage. Some possible metallization methods were analyzed, indicating their limitations in relation to textile materials selected for metallization. For metallization, the author's method of applying metal coatings was used, based on low-temperature spraying of selected colloidal metal suspensions and metal composites. The technological stand dedicated to the author's metallization process was completed and metallization of entrusted textile materials was carried out. A set of samples was ob tained from selected knitted fabrics, metallized on one side and on both sides according to the established requirements concerning the thickness and types of metals.

Pages (from - to)

305 - 321

URL

https://itwl.pl/media/attachments/2020/10/28/nauka_dla_obronnosci_i_srodowiska_tom_1_m.pdf#page=315

Book

Nauka dla obronności i środowiska. Tom 1

Presented on

Konferencja Naukowo-Techniczna : Nauka dla obronności i środowiska, 24.09.2020, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.