Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

Instytut w ramach działalności naukowej zajmuje się szeroko rozumianymi eksploatacyjnymi i technicznymi zagadnieniami środków transportu w zakresie napędów drogowych, pozadrogowych oraz statków powietrznych, ze szczególnym uwzględnieniem:
– badania napędów spalinowych w aspekcie sprawności eksploatacyjnej oraz ograniczania emisji toksycznych składników spalin
– przepływem energii w układach napędu hybrydowego i analizy sprawności poszczególnych układów
– oceny ekologicznej statków powietrznych.

W strukturze instytutu znajdują się trzy zakłady:
– Zakład Silników Spalinowych
– Zakład Napędów Alternatywnych
– Zakład Lotnictwa.

Prace naukowe prowadzone w Zakładzie Silników Spalinowych dotyczą oceny wpływu szkodliwości układów napędowych na środowisko naturalne, oraz prac nad nowoczesnymi konstrukcjami napędów. W Zakładzie prowadzone są również prace badawcze podstawowe dotyczące rozwoju ogniw paliwowych oraz produkcji wodoru do zastosowania w transporcie.

Laboratorium Systemów Napędowych wyposażone jest w najnowszej generacji urządzenia i analizatory do badań parametrów eksploatacyjnych i ekologiczności napędów. Na wyposażeniu znajduje się hamownia umożliwiająca badania całego pojazdu oraz symulator treningowy umożliwiający badania psychofizyczne kierowców. Laboratorium posiada również hamownię do badań motorowerów i motocykli.

Tematyka naukowo-badawcza Zakładu Napędów Alternatywnych obejmuje:
– Zagadnienia procesu spalania w silnikach tłokowych z wykorzystaniem nowych systemów spalania
– Zagadnienia przepływu energii w układach napędu hybrydowego
– Zagadnienia dotyczące przetwarzania energii w ogniwach paliwowych.

Zakład Lotnictwa odpowiedzialny jest za realizację zajęć na kierunkach Lotnictwo i Kosmonautyka oraz Lotnictwo. Cztery główne nurty, w których prowadzimy badania to:
– wpływ lotnictwa na środowisko i ocena jakości powietrza
– ocena stanu psychofizycznego operatora statku powietrznego
– bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem zagrożeń w lotnictwie
– Bezzałogowe Statki Powietrzne.

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=57

Strona Instytutu: https://wilit.put.poznan.pl/issin-o-instytucie
E-mail: office_ice@put.poznan.pl


Articles  |  Chapters  |  Books  |  Miscs  |  Reports  |  Dissertations  |  IP outcomes

Articles (248)

Chapters (47)

Books (14)

Reports (61)

Dissertations (19)

IP outcomes (5)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.