Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Koncepcja kalorymetru do wyznaczania wartości opałowej paliw gazowych

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ SzD ] doctoral school student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • kalorymetr
  • syngaz
  • wartość opałowa
  • paliwo gazowe
Pages (from - to)

119 - 124

Book

Współczesne zagadnienia termodynamiki

Presented on

XXIV Zjazd Termodynamików, 27-30.10.2020

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.