Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Koncepcja kalorymetru do wyznaczania wartości opałowej paliw gazowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ SzD ] doktorant ze Szkoły Doktorskiej

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kalorymetr
  • syngaz
  • wartość opałowa
  • paliwo gazowe
Strony (od-do)

119 - 124

Książka

Współczesne zagadnienia termodynamiki

Zaprezentowany na

XXIV Zjazd Termodynamików, 27-30.10.2020

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0