Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Best practice guide on the control of iron and manganese in water supply / ed. by Adam Postawa, Colin Hayes

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

London, United Kingdom

Wydawca

IWA Publishing

Data opublikowania

2013

Liczba stron

131

ISBN

9781780400044

Opublikowano w

Seria: Metals and Related Substances in Drinking Water Series