Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Disinfection as a process for monitoring of water quality and water safety in water supply systems

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

PL Dezynfekcja jako proces monitorujący jakość i bezpieczeństwo wody w systemach zaopatrzenia w wodę

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
  • dezynfekcja
  • monitoring
  • system wielostopniowych barier
  • konserwacja wody
  • bezpieczeństwo wody
EN
  • disinfection
  • monitoring
  • multiple barriers
  • water conservation
  • water safety
Strony (od-do)

391 - 392

Książka

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód