Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Michał Nowicki

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

michal.nowicki@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 09

PBN ID

3956716

ResearcherID

L-6997-2014

ORCID

0000-0002-2299-9025

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=EP-40f4AAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Rozdziały (29)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS