Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Przemiany strukturalne systemów odpowiedzialnych za komfort i jakość powietrza

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Structural evolution of systems responsible for comfort and indoor air quality

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • komfort cieplny
  • jakość powietrza
  • współczesne rozwiązania HVAC
  • innowacyjne rozwiązania dla HVAC
Strony (od-do)

201 - 220

Książka

Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej : 63 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2017

Zaprezentowany na

63. Konferencja Naukowa KILIW PAN oraz KN PZITB : Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej, 17-22 września 2017, Krynica, 17-22.09.2017, Krynica, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

20