Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Cykl życia budynku. Przykłady analizy łącznych kosztów z komentarzami

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • cykl życia budynku
  • koszty
  • Building Lifecycle Modeling
  • 7D
  • LCCA
Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

7 - 17

Książka

Regeneracja architektury. T. 4

Punktacja MNiSW / rozdział

20