Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Budowa modułu automatycznego projektowania oraz przygotowania wytwarzania protez i ortez na bazie skanowania 3D z użyciem wybranych narzędzi CAD/CAM

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r840_2020

Słowa kluczowe
PL
  • automatyzacja projektowania
  • druk 3D
  • wyroby ortopedyczne
Data

13.03.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

44

Typ dzieła

raport z badań