Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Integracja modułu automatycznego projektowania z wybranymi urządzeniami skanowania

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1600_2021

Keywords
PL
  • automatyzacja projektowania
  • druk 3D
  • wyroby ortopedyczne
Date

28.01.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

47

Type of work

research report