Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Integracja modułu automatycznego projektowania i wytwarzania z wybranymi urządzeniami wytwarzania przyrostowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1576_2021

Słowa kluczowe
PL
  • automatyzacja projektowania
  • druk 3D
  • wyroby ortopedyczne
Data

20.01.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

25

Typ dzieła

raport z badań