Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Full scale field testing of trapezoidal core sandwich panels subjected to adjacent and contact detonations

Autorzy

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

393 - 399

DOI

10.1201/9781003132134-50

URL

https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.1201/9781003132134-50/full-scale-field-testing-trapezoidal-core-sandwich-panels-subjected-adjacent-contact-detonations-al-rifaie-studzi%C5%84ski-gajewski-malendowski-peksa-sumelka-sielicki

Książka

Modern Trends in Research on Steel, Aluminium and Composite Structures : Proceedings of the XIV International Conference on Metal Structures (ICMS2021), Poznan, Poland, 16-18 June 2021

Zaprezentowany na

14th International Conference on Metal Structures (ICMS 2021), 16-18.06.2021, Poznań, Polska

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / rozdział

50,0