Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

New algorithms to represent complex pseudoknotted RNA structures in dot-bracket notation

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii Bioorganicznej PAN | [ 3 ] PCSS | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Bioinformatics

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 34 | Numer: iss. 8

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1304 - 1312

DOI

10.1093/bioinformatics/btx783

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

45 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

4,531