Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego

Zespół Instytutu Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego zajmuje się działaniami w obszarze sztuki oraz projektowania wnętrz, projektowania mebla i przedmiotów użytkowych. Prowadzone są aplikacje nowych, proekologicznych materiałów we wnętrzach oraz badania nad poziomem akceptacji użytkowników i projektantów dla tych rozwiązań. Przedmiotem zainteresowań badawczych części zespołu jest percepcja i ocena atrakcyjności przestrzeni mieszkalnych na potrzeby rynku nieruchomości oraz rozwiązania z zakresu projektowania uniwersalnego.

Zespół ma charakter interdyscyplinarny, jego członkami są:
– prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg (architekt)
– prof. dr szt. plast. Andrzej Łubowski (malarz)
– dr inż. arch. Katarzyna Słuchocka, prof. PP (architekt)
– dr hab. Tomasz Matusewicz, prof. PP (rzeźbiarz)
– dr hab. Joanna Stefańska (malarka)
– dr sztuki Klaudia Grygorowicz-Kosakowska (rzeźbiarka)
– dr sztuki Piotr Drozdowicz (malarz)
– mgr inż. arch. Ewa Angoneze-Grela (architekt)
– dr sztuki Barbara Linowiecka (architekt wnętrz)
– mgr inż. arch. Weronika Wlazły (architekt)
– prof. dr hab. Arkadiusz Marcinkowski (grafik)
– mgr Krzysztof Ślachciak (fotografia).

Zespół jest międzynarodowym partnerem Politechniki Mediolańskiej.

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=13


Strona Instytutu: https://architektura.put.poznan.pl/instytut-architektury-wnetrz-i-wzornictwa-przemyslowego
E-mail: office_cdpsva@put.poznan.pl


Articles  |  Chapters  |  Books  |  Architectural works  |  Artistic works  |  Reports  |  Dissertations  |  IP outcomes

Articles (61)

Chapters (61)

Books (9)

Artistic works (14)

Reports (23)

Dissertations (2)

IP outcomes (4)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.