Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Przygotowanie stopu tytanu Ti-6Al-4V ELI oraz roztworu kwasu oktadecylofosfonowego (ODPA) w celu utworzenia uporządkowanej wartswy ODPA na powierzchni stopu

Authors

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Materials engineering
[7.6] Chemical sciences

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

292 - 295

Book

Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości

Presented on

XII Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości", 25-27.06.2019, Lublin, Polska

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.