Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Możliwości usprawniania twórczego myślenia u szczególnie uzdolnionych pracowników, wyróżniających się zespołów pracowniczych i kadry kierowniczej w organizacji

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2013 | Numer: z. 51 (1146)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

139 - 154

Punktacja MNiSW / czasopismo

3

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

6