Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zastosowanie technologii informatycznych w kontekście rozwoju wiedzy w organizacji

Authors

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Published in

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

Journal year: 2013 | Journal number: nr 104 (762)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

341 - 348

Points of MNiSW / journal

8.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.