Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Zastosowanie technologii informatycznych w kontekście rozwoju wiedzy w organizacji

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług

Rocznik: 2013 | Numer: nr 104 (762)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

341 - 348

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8