Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Problem przydziału oraz sztuczna inteligencja w logistyce

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Dziekanat Wydziału Inżynierii Zarządzania, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2013 | Numer: z. 54 (1153)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

171 - 179

Punktacja MNiSW / czasopismo

3

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

6