Processing may take a few seconds...

Article


Title

Problem przydziału oraz sztuczna inteligencja w logistyce

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Dziekanat Wydziału Inżynierii Zarządzania, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2013 | Journal number: z. 54 (1153)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

171 - 179

Points of MNiSW / journal

6.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.