Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

A case study on influence of T - D ABC on realization of Lean Management strategy

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Logistics and Transport

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 17 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

41 - 52

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13