Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Sensitivity of models applied in selected simulation systems with respect to database quality for resolving of casting problems

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Defect and Diffusion Forum

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 336

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

135 - 146

DOI

10.4028/www.scientific.net/DDF.336.135