Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Queuing Models for Wireless Mesh Networks

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Image Processing and Communications

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 18 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1 - 11

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9