Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Nowoczesna edukacja, czyli nowe formy kształcenia na Wydziale Inżynierii Zarządzania na Politechnice Poznańskiej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

Rocznik: 2014 | Numer: nr 113 (809)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

293 - 302

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8