Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Analiza wpływu harmonicznych w napięciu na straty mocy w linii NN zasilającej silnik indukcyjny z kompensacją mocy biernej przy zastosowaniu kondensatorów

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Analysis of the effect of voltage harmonic components on the power loss in LV line supplying an induction motor with reactive power compensation with the use of capacitors

Year of publication

2014

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2014 | Journal number: Issue 78

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • straty mocy
  • linia elektroenergetyczna
  • harmoniczne
  • wskaźnik THD
Abstract

PL W referacie przedstawiono przy wykorzystaniu programu Mathcad, wyniki obliczeń i analizę wartości strat mocy w odcinku linii elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilającej silnik indukcyjny większej mocy, którego moc bierną kompensuje się przy zastosowaniu kondensatorów. W sieci z kondensatorami konieczne jest uwzględnianie harmonicznych występujących w napięciu. Prądy wymuszone tymi harmonicznymi zwiększają straty mocy. Przedmiotem referatu jest analiza wartości tych strat. Analizę przeprowadzono dla trzech klas sieci elektroenergetycznej, w zależności od dopuszczalnych wartości THD.

EN The paper presents the results of calculation and analysis of power loss arising in a segment of an LV electric power line supplying a high-power induction motor, the reactive power of which is compensated with the use of capacitors. The computation was carried out with the use of Mcad software. In case of a network including capacitors consideration of the voltage harmonic components is necessary. The currents forced by these harmonics increase the power loss. The paper is devoted to analysis of the value of these losses. The analysis has been carried out for three classes of electric power networks, according to allowable THD values.

Pages (from - to)

105 - 111

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2014, 28-29.04.2014, Poznań, Polska

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.