Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza zakłóceń dla wybranych kategorii dostawców w przedsiębiorstwie o wysokim stopniu kastomizacji

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Rocznik: 2014 | Numer: nr 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

18 - 22

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8