Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

A two-scale approach for trabecular bone microstructure modeling based on computational homogenization procedure

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Computational Mechanics

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 54 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

287 - 298

DOI

10.1007/s00466-014-0984-6

Punktacja MNiSW / czasopismo

40

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

45

Impact Factor

2,525