Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Pomiar momentu obrotowego w ślimakowej maszynie aglomerującej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport

Rocznik: 2014 | Tom: z. 82 | Numer: nr 1903

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

67 - 73

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9