Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Ionic liquids with dual pesticidal function

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

RSC Advances

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 4 | Numer: no. 75

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

39751 - 39754

DOI

10.1039/C4RA04816D

Punktacja MNiSW / czasopismo

35,0

Impact Factor

3,840