Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Impact strength of ABS parts manufactured using fused deposition modeling technology

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Archives of Mechanical Technology and Automation

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 34 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

3 - 12

Punktacja MNiSW / czasopismo

5