Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Kompozyty polimerowe z zeolitami

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Przetwórstwo Tworzyw

Rocznik: 2014 | Numer: nr 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

451 - 457

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7