Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ergonomic and work safety evaluation criteria of process excellence in the foundry industry

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Metalurgija

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 53 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

701 - 704

Zaprezentowany na

11th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD 2014, 22-26.06.2014, Šibenik, Croatia

Punktacja MNiSW / czasopismo

25

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Impact Factor

0,959