Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Zużycie tribologiczne węzłów tarcia sprężarek chłodniczych smarowanych olejami poliestrowymi

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Chłodnictwo

Rocznik: 2014 | Numer: nr 7

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

2 - 4

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

6