Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Piotr Perzyna - Scientific Conductor within Theory of Thermo-Viscoplasticity

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Engineering Transactions

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 62 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

193 - 219

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15