Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The thermal conductivity - experimental studies of thermal processes in woodworking

Autorzy

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Machine Dynamics Research

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 38 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

121 - 130

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14