Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Polityka społeczna wobec osób starszych - wybrane aspekty

Authors

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

297 - 312

Book

Reformowanie systemów emerytalnych - porównania i oceny

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.