Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Environmental friendly practices in the automotive industry

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

3 - 22

DOI

10.1007/978-3-642-23837-6

Książka

Environmental Issues in Automotive Industry